Gegevens onthouden:
 
Inloggen Bent u een nieuwe klant?    Registreer hier
HomeWebwinkelSpa merken baden spas jacuzziUw spa / spas Foto’sSpa reparatieDealersSpaservice Contact
Nature spa Nederlands Nature spa uk

Inleiding

Indien u aandacht besteedt aan de zorg en het onderhoud, zult u vele jaren plezier van uw Spa hebben. Het gebruik van deze handleiding zal u helpen in de verzorging van uw Spa. De handleiding gaat daarbij uit van de mate van gebruik en in welke omgeving uw Spa geplaatst is. Het is zeer belangrijk deze handleiding volledig door te nemen alvorens over te gaan tot het gebruik van uw Spa. In deze handleiding zijn opgenomen: belangrijke onderhouds- en opstart procedures, evenals veiligheidsvoorschriften die strikt opgevolgd dienen te worden om de duurzaamheid van uw Spa en de veiligheid van hen die de Spa gebruiken, te verzekeren. Opstartfouten kunnen uw unit beschadigen en de garantie ongeldig maken. Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen mocht hebben, kunt u altijd contact opnemen met uw Spa Service Europe 0654 637 931 Wij hopen dat u lang met veel plezier en ontspanning gebruik zult maken van uw Spa.


Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees zorgvuldig door en volg de instructies op. Bewaar deze instructies. Het is absoluut aan te raden het voorwerk voor plaatsing en gebruik van de elektrische apparatuur door een erkende elektricien te laten verrichten. Fundamentele veiligheidsvoorzorgsmaatregelen dienen in acht genomen te worden, inclusief de volgende: Een massieve aardekabel is aangesloten aan de buitenkant van de controle box ten behoeve van een solide verbinding tussen de Spa en overige metalen apparatuur, metalen omhulsels van elektrische apparatuur, metalen waterpijp of buis binnen 1,5 meter van de Spa, als voorgeschreven door de lokale verordeningen. De Spa is voorzien van een groen gekleurde aardstop (of draadverbinding aangeduid met G, GR, Ground of Grounding). Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, dient u deze aardstop in de meterkast te verbinden met een volledig geïsoleerde koperen draad (die gelijk is aan de draad die bij deze Spa wordt geleverd). De elektriciteitsgroep dient voorzien te zijn van een aardlekschakelaar die voldoet aan de lokale verordeningen van het energiebedrijf. U dient ervoor te zorgen dat de voorziening voor het afsluiten van de elektra eenvoudig bereikbaar is voor de Spa gebruiker, echter wel minimaal 1,5 meter vanaf het water geïnstalleerd. Test de werking van de aardlekschakelaar volgens de voorschriften van de fabrikant. Indien de schakelaar niet correct werkt, kan aarde ontstaan met een elektrische schok als gevolg. Sluit de energie af tot duidelijk is waar de fout in het systeem zich bevindt en gerepareerd is.

• Gevaar - risico op een elektrische schok. Installeer minimaal 1,5 meter van alle metalen oppervlaktes.

•Gevaar - risico op een elektrische schok. Houdt elektrische apparatuur als lichtpunten, telefoontoestellen, radio- en/of televisietoestellen minimaal 1,5 meter bij de Spa vandaan.

• Gevaar - risico van verdrinking van kinderen. Om ongelukken te voorkomen dienen kinderen nooit zonder toezicht gebruik te maken van de Spa!

• Gevaar. Om het risico op verwondingen te beperken, dient u de aanzuigroosters niet te verwijderen.
 

Veiligheidsinstructies

Tijdens de installatie dient gezorgd te worden voor een afdoende drainering rondom de elektrische apparatuur om kortsluiting te voorkomen. Bewaar alle chemicaliën in een koele droge ruimte en buiten het bereik van kinderen.

Voorkom ongelukken:
 

1. De warmte van de Spa kan oververhitting en bewusteloosheid veroorzaken. De temperatuur van het water mag nooit hoger zijn dan 40°C. Temperaturen tussen 38 - 40 °C kunnen als veilig beschouwd worden voor een gezonde volwassene. Lagere watertemperaturen worden aanbevolen indien langer dan 10-15 minuten gebruik wordt gemaakt van de Spa en voor het gebruik door kinderen.

2. Bovenmatige watertemperaturen kunnen het risico op beschadigingen bij ongeboren kinderen in de eerste maanden van een zwangerschap verhogen. Zwangere vrouwen, of mogelijk zwangere vrouwen, dienen de temperatuur van het water daarom niet boven de 38°C te laten komen.

• Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen vóór of tijdens het gebruik van de Spa kan leiden tot bewusteloosheid met de mogelijkheid van verdrinking.

• Personen die leiden aan de volgende aandoeningen: zwaarlijvigheid, hartfalen, lage of hoge bloeddruk, bloedcirculatieproblemen of diabetes, dienen hun huisarts te raadplegen alvorens gebruik te maken van de Spa.

• Personen die medicijnen gebruiken, dienen eveneens vóór het gebruik van de spa hun huisarts te raadplegen, daar sommige soorten medicijnen sufheid teweeg kunnen brengen terwijl andere medicijnen een averechts effect kunnen hebben op hartslag, bloeddruk en bloedcirculatie.


Veiligheidsinstructies

Alvorens uw Spa wordt geleverd, dient u zorg te dragen voor een ruimte waar(in) deze geïnstalleerd kan worden. Wij hebben een aantal aandachtspunten voor u op een rij gezet, die een aantal onvoorziene situaties kunnen voorkomen:

• Installeer de Spa niet te dicht bij een gebouw of bouwwerk; • Laat rondom genoeg ruimte zodat de service panelen goed bereikbaar zijn;

• Installeer de Spa op een ondergrond die waterpas is en geschikt is voor zware belasting;

• Maak gebruik van niet-geleidende leidingen voor de bedrading; Wij bevelen een betonnen ondergrond aan met een dikte van +/- 10 cm indien de Spa op grond (in tegenstelling tot een bootdek of balkon) geplaatst wordt. De oppervlakte van de ondergrond dient aan alle kanten minstens 8 cm groter te zijn dan de Spa (bijvoorbeeld: als de Spa 2 x 2 meter is, dient de ondergrond rondom minimaal 2.16 meter te zijn). Het beton dient een aantal dagen te drogen, alvorens u de Spa laat plaatsen. Balkons en bovendekken van boten zijn niet geschikt voor de plaatsing van een Spa. Indien u echter toch overweegt een Spa te laten plaatsen, dient u zich te realiseren dat een grote, volledig gevulde Spa, voorzien van 6 personen, een gewicht van 3 ton kan bereiken. Balkons en bootdekken dienen daarom zodanig geconstrueerd te worden dat het mogelijk is een gewicht van minstens 3000 kg te kunnen dragen.

Indien u overweegt de Spa af te werken met een extra houten buitenwand, dan dient u zich te verzekeren van het feit dat u de service panelen NIET bedekt. Indien er traptreden bevestigd worden, dient u deze zodanig te plaatsen dat de toegang tot de service panelen niet gehinderd wordt.

Uiteraard is het van groot belang de plaats van de Spa zodanig te bepalen, dat de leverancier de Spa zonder problemen kan verplaatsen van de vrachtwagen naar de beoogde locatie. De leverancier maakt gebruik van een verrijdbaar onderstel, waarop de Spa op zijn kant geplaatst wordt. Controleer de route naar de locatie op bereikbaarheid en verwijder, indien nodig, schuttingpanelen en (kleine) bomen of struiken.
Indien u niet op de hoogte bent van de buitenmaten van uw Spa, kunt u deze bij uw dealer
opvragen.


Stroomvereisten voor uw Spa

In alle gevallen moet er een aparte stroomgroep worden aangelegd en de kabel moet direct vanuit de meterkast lopen tot op de plaats waar de Spa komt te staan (plus 5 meter extra om de kabel aan één van de zijkanten naar binnen te voeren).
Het dient de aanbeveling om op een afstand van 2 meter van de spa een waterdichte schakelaar te plaatsen zodat ten alle tijden u de spanning van de Spa kunt afzetten.
In alle gevallen moet de stoomvoorziening voorzien zijn van een neutraal en een aarde, in sommige gemeentes (vooral in België) voldoet het stroomnet niet aan deze vereisten.
Informeer voor de zekerheid bij uw stroomleverancier en bij Spa Service Europe (telefoonnummer 0031(0)654637931 of de stroom voldoet aan de stroomvereisten
Installatie


De Spa vullen met water

Verzeker u ervan dat de kuip van uw Spa schoon is en er geen vuil op de bodem aanwezig is en dat uw vul slang goed is doorgespoeld voor u deze in het fitercompartiment plaatst, vul de spa altijd via het filtercopartiment,  Check of het filter compartiment vrij en nergens door geblokkeerd is voordat u de Spa gaat vullen. Verzeker u ervan dat het afvoerventiel (aan de zijkant van de Spa) volledig gesloten is.
Nadat u de Spa heeft gevuld dient u de hardheid van het water te testen. Water uit
bronnen is over het algemeen harder dan water verkregen via de watermaatschappijen. Schommelingen van mineralen- en metaalconcentraties kunnen de apparatuur in uw Spa beschadigen. Neem contact op met uw dealer voor een goede wateranalyse.

De aanschaf van een hoge kwaliteit Water Test Kit wordt door ons zeer aanbevolen, vooral voor het bepalen van de PH en de hygiënische waarden van het water. Test het water dagelijks tot de juiste waarden zijn behaald. Belangrijk ! Schakel de stroom niet eerder in dan dat de Spa volledig is gevuld. Belangrijk ! Onvoldoende uitgebalanceerd water kan uw Spa beschadigen en de garantie doen vervallen.


Bediening

De spa opstarten

Als de spa voor de eerst keer wordt opgestart, dan gaat deze (na configuratie informatie) in de “priming mode”, dit wordt aangeduid in het display.
De priming mode duurt 4 minuten en de spa zal daarna automatisch opstarten in de standaard mode en er zullen een aantal streepjes in het display verschijnen.
Op het moment dat de streepjes verschijnen is de spa met een serie van tests bezig, als deze tests positief zijn dan zullen de streepjes verdwijnen en wordt de huidige watertemperatuur weergegeven.
De spa gaat dan het water verwarmen totdat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.